Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego
W ramach projektu badawczego zrealizowane zostały dwa wyjazdy badawcze do Republiki Południowej Afryki, które pozwoliły tak na zgromadzenie niezbędnych źródeł, jak i na realizację badań terenowych. Miały one miejsce w listopadzie 2013 roku i we wrześniu 2014 roku. W obu przypadkach instytucją goszczącą dra Patryka Wawrzyńskiego był Departament Nauk Politycznych Uniwersytetu Kapsztadzkiego. Wsparcia udzieliła także Biblioteka Narodowa Południowej Afryki oraz instytucje państwowe zajmujące się edukacją historyczną i organizacje pozarządowe. W efekcie wyjazdy badawcze pozwoliły nie tylko stworzyć kolekcję bogatego materiału źródłowego, lecz również przeprowadzić liczne wywiady z mieszkańcami kraju, które uczyniły możliwym lepsze zrozumienie specyfiki narracji pamięci w Południowej Afryce i roli gabinetu Nelsona Mandeli w rekonstrukcji tożsamości politycznej społeczeństwa i przebudowie społecznych ram pamięci zbiorowej. Wizyty badawcze pozwoliły także nawiązać współpracę z Uniwersytetem Kapsztadzkim, Uniwersytetem KwaZulu-Natal w Durbanie i Uniwersytetem Nelsona Mandeli w Port Elizabeth.
W ramach wizyty badawczej w 2014 roku dr Wawrzyński wygłosił na Uniwersytecie Kapsztadzkim wykład gościnny „The Democratization of Poland: East European Experience in the South African Context”