Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

Choć głównym narzędziem służącym promocji projektu były powstające w jego ramach publikacje, za równie ważny sposób popularyzacji wyników prowadzonych badań uznać należy wykłady gościnne w zagranicznych ośrodkach naukowych. Tym sposobem, prof. Joanna Marszałek-Kawa, kierownik grantu, promowała osiągnięcia projektu między innymi w naukowych instytucjach Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu oraz Portugalii, dr Anna Ratke-Majewska na uniwersytetach w Chile i Portugalii, dr Patryk Wawrzyński z kolei – w RPA, Chile, Rumunii, Iranie oraz na Litwie.

Szczególnie istotnymi dla popularyzacji badań wydarzeniami były również ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe, w których uczestniczyli członkowie zespołu badawczego. Poniżej wyróżniono najważniejsze z nich:

13.09.2016: Toruń (Polska) – 2nd PPSY Seminar “The State of Democracy in Poland” [uczestnicy: prof. J. Marszałek-Kawa, dr A. Ratke-Majewska, dr P. Wawrzyński]

06.09.2016: Toruń (Polska) – 1st PPSY Seminar “Remembrance and Political Transitions” [uczestnicy: prof. J. Marszałek-Kawa, dr A. Ratke-Majewska, dr P. Wawrzyński]

23-28.07.2016: Poznań (Polska) – 24th IPSA World Congress of Political Science. Tytuł referatu: Models of the remembrance policy during democratization: a report from the comparative study [autor: dr P. Wawrzyński, współautorzy: prof. J. Marszałek-Kawa, dr A. Ratke-Majewska]

17.06.2016: Porto (Portugalia) – IX Conference Cycle of CEI. Tytuł referatu: Politics of memory during democratization: similarities and differences [prof. J. Marszałek-Kawa, dr A. Ratke-Majewska, dr P. Wawrzyński]

18-20.05.2016: Toruń (Polska) – III Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Tytuł referatu: Polityka pamięci w Polsce w okresie transformacji ustrojowej [prof. J. Marszałek-Kawa]; Models of Transitional Justice – Theory and Practice [dr A. Ratke-Majewska]; General model of transitional remembrance policy: lessons for democratization in Asia [dr P. Wawrzyński]

23-26.09.2015: Giardini Naxos (Włochy) – IX Pan-European Conference on International Relations „The Worlds of Violence”. Tytuł referatu: The role of emotions and commitment in state's remembrance policy [dr P. Wawrzyński]

20.11.2014: Toruń (Polska) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Antropologia Narodu”. Tytuł referatu: Naród Tęczy czy Naród Mandeli? Nelson Mandela jako heros i spoiwo tożsamości w demokratycznej Południowej Afryce [dr P. Wawrzyński]

14-15.11.2014: Durban (Południowa Afryka) – II Annual Memory Studies Conference “Memory in Africa”. Tytuł referatu: Past, Reconciliation and Forgiveness: transitional politics of memory in South Africa and Poland. A comparative study [dr P. Wawrzyński]

03-05.10.2014: Kaunas (Litwa) – 4th International Congress of Belarusian Studies; Tytuł referatu: New Identity during the Democratic Transition. Politics of Memory in the Post-Soviet Area [dr J. Piechowiak-Lamparska]

27.06.2014: Toruń (Polska) – International Scientific Conference „Colour Revolutions in the Perspective of Past Decade. Multidimensionality of System Transition in the Post-Soviet Area”. Tytuł referatu: Role of Western Players in the Rose Revolution [dr J. Piechowiak-Lamparska]

15-16.05.2014: Toruń (Polska) – I Międzynarodowy Kongres Azjatycki; Tytuł referatu: Georgia in Transition. Influence of Politics of Memory on Shaping Political System [dr J. Piechowiak-Lamparska]

28-29.04.2014: Unieście (Polska) – Ogólnopolska konferencja naukowa POLSKA W EUROPIE 1989-2014. 25 LAT PO PRZEMIANACH. Tytuł referatu: Rola polityki historycznej w relacjach polsko-gruzińskich [dr J. Piechowiak-Lamparska]; Hiszpańskie i chilijskie wzorce w polityce historycznej Polski okresu tranzycji ustrojowej [dr A. Ratke-Majewska]

25.04.2014: Lwów (Ukraina) – International Conference „Modern Trends in International Relations: Politics, Economics, Law”; Tytuł referatu: Transition on the Post-Soviet Area as a Process. Case of Ukraine and Georgia [dr J. Piechowiak-Lamparska]

26.02.2014: Toruń (Polska) – International Kazakh-Polish Seminar „The Main Problems of Post-Soviet Area. Politics – Society – Security”; Tytuł referatu: Politics of Memory on the Post-Soviet Area. Cases of Estonia, Georgia and Poland Georgia [dr J. Piechowiak-Lamparska]

27-28.06.2013: Łódź (Polska) – Ogólnopolska konferencja naukowa Mity polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna – spotkanie VI. Tytuł referatu: Nowa tożsamość Gruzinów? Polityka historyczna podczas Rewolucji Róż [dr J. Piechowiak-Lamparska]; Pacto del Olvido – hiszpańskie zapomnienie win bez rozliczenia przeszłości jako sposób kreacji świadomości historycznej społeczeństwa [dr A. Ratke-Majewska]

16–17.05.2013 Toruń (Polska) – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Azja w XXI wieku. Wyzwania, Dylematy, Perspektywy”. Tytuł referatu: Politics of Memory as a Part of the Contemporary Political Game in Georgia [dr J. Piechowiak-Lamparska]

14–15.05.2013: Łuck (Ukraina) – Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ(I International Scientific and Practical Internet Conference “Information for Cross-border Cooperation of Ukraine”). Prezentacja rozważań na temat kształtowania wizerunku Hiszpanii w XXI wieku i wpływu polityki historycznej rządu José Luisa Rodrígueza Zapatero na świadomość historyczną społeczeństw. Ukraiński tytuł referatu: Транскордонне проникнення явищ і поглядів в рамках створення образу Іспанії в ХХІ столітті. Вплив історичної політики уряду Сапатеро на історичну свідомість суспільства [dr A. Ratke-Majewska]

18.04.2013: Toruń (Polska) – I Konferencja Naukowa „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem. Tytuł referatu: Przemiany polityki historycznej i pamięci zbiorowej w Hiszpanii [dr A. Ratke-Majewska]

12.02.2013: Lwów (Ukraina) – Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика („International Relations in 21st Century: Modern Theory and Practice”). Przedstawienie polityki historycznej jako elementu polityki zagranicznej państwa. Ukraiński tytuł referatu: Історичнаполітикаякелементзовнішньоїполітикидержави[dr A. Ratke-Majewska]