Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego