Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

Joanna Piechowiak-Lamparska

joanna_piechowiak@wp.pl

Wykształcenie

15.06.2015 Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Efektywność polityki zagranicznej państwa. Republika Gruzji na arenie międzynarodowej w latach 2003–2013” [promotor: prof. dr hab. Piotr Grochmalski]

2011–2015 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce; uzyskany stopień naukowy: doktor w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

2009–2011Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, kierunek politologia, uzyskany tytuł zawodowy: magister politologii

2008–2009Wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus, Uniwersidade do Porto, Faculdade de Letras,

2006–2009Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny,kierunek politologia; uzyskany tytuł zawodowy: licencjat politologii

 

 

Doświadczenie zawodowe

od 10.2015 adiunkt w Katedrze Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

od 08.2014 wykonawca w projekcie badawczym realizowanym w ramach konkursu NCN SONATA pt. „Model idealny partnerstwa strategicznego pomiędzy państwem a organizacją międzynarodową”, nr umowy UMO-2013/11/D/HS5/01260 [kierownik projektu: dr Lucyna Czechowska]

od 02.2013 wykonawca w projekcie badawczym realizowanym w ramach konkursu NCN SONATA BIS pt. „Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego”, nr umowy UMO-2012/05/E/HS5/02722 [kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa]

06.2015–11.2015 kierownik projektu realizowanego w ramach grantu Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Efektywność polityki zagranicznej państwa. Republika Gruzji na arenie międzynarodowej w latach 2003–2013”, nr grantu 2304-PSM

06.2014–11.2014 kierownik projektu realizowanego w ramach grantu Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Pozycja państwa gruzińskiego na obszarze poradzieckim. Stosunki subregionalne i bilateralne”, nr grantu 1882-PSM

06.2013–11.2013 kierownik projektu realizowanego w ramach grantu Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Partnerstwo pomiędzy Gruzją a NATO i UE. Wielka Gra na Zakaukaziu”, nr grantu 1676-PSM

01.2012–12.2012 koordynator projektu realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Index Plus” pt. „Umiędzynarodowienie i popularyzacja anglojęzycznej wersji kwartalnika „Kultura i Edukacja” (Culture and Education)” [kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Borowicz]

 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

od 2014 członek redakcji czasopisma “Grigol Robakidze University Scientific Proceedings Humanities and Social Sciences” [wydawanego w językach gruzińskim i angielskim]

od 2012 zastępca redaktora naczelnego w czasopiśmie “The Copernicus Journal of Political Studies” [wydawanego w języku angielskim]

od 2009 członek redakcji czasopisma “Kultura i Edukacja” [wydawanego w językach polskim, angielskim i chińskim]