Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

 

Patryk Wawrzyński

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

patryk.wawrzynski@gmail.com

Pracownik badawczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz wizytujący Uniwersytetu Kapsztadzkiego (RPA), Uniwersytetu w Rostocku (Niemcy), Uniwersytetu w Santiago de Chile, Uniwersytetu w Szawlach (Litwa), Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce (Rumunia) oraz Uniwersytetu Allameh Tabataba’i w Teheranie (Iran). Kierownik projektu badawczego „Zaangażowanie, emocje pozytywne i negatywne a skuteczność polityki historycznej” (Narodowe Centrum Nauki). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministra Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Izby Obywatelskiej Federacji Rosyjskiej. Autor publikacji dotyczących polityki historycznej, kultury polityki, mitologii politycznych, badań porównawczych nad demokratyzacją oraz metodologii badań nad narracjami politycznymi. Specjalista w zakresie wywierania wpływu społecznego, zmiany instytucjonalnej oraz roli emocji w podejmowaniu decyzji.
Więcej informacji: