Politics of Memory as the Constitutional Factor of New Identity during the Transition from Authoritarian Regimes

The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One - Case Studies.

Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński

Cambridge Scholars Publishing, 2017

buy

The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two - Comparative Analysis.

Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński, Anna Ratke-Majewska

Cambridge Scholars Publishing, 2017

buy

Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku.

Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk

Difin SA, Warszawa 2016

Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza.

Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk

Difin SA, Warszawa 2016

Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes Collection of Legal Acts, Vol. 1: Estonia, Georgia, Poland.

J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński [eds.]

Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013

Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes Collection of Legal Acts, Vol. 2: Chile, Spain, South Africa.

J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński [eds.]

Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013

Historia i pamięć w przestrzeni publicznej Chile - Gruzja - RPA.

History and Memory in the Public Space. Chile – Georgia – South Africa

J. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński

Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2016

1. Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku: tom 1, Difin SA, Warszawa 2016

2. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza: tom 2, Difin SA, Warszawa 2016

3. Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Remembrance Narratives and the Construction of Political Identities during the Post-Authoritarian Transition. Volume One: Case Studies, 2016

4. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Remembrance Narratives and the Construction of Political Identities during the Post-Authoritarian Transition. Volume Two: Comparative Analysis, 2016

5. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Historia i pamięć w przestrzeni publicznej. Chile – Gruzja – RPA / History and Memory in the Public Space. Chile – Georgia – South Africa, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2016

6. Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes Collection of Legal Acts, Vol. 1: Estonia, Georgia, Poland, J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński [eds.], Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013

7. Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes Collection of Legal Acts, Vol. 2: Chile, Spain, South Africa, J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński [eds.], Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013

8. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej, [in:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński [eds.], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 156-168

9. Marszałek-Kawa Joanna, Wawrzyński Patryk, Członkostwo w organizacjach międzynarodowych jako realizacja interesów i nowej tożsamości państwa w warunkach tranzycji postautorytarnej, [in:] W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych, A. Dudek [ed.], Warszawa 2015, s. 481-492

10. Piechowiak-Lamparska Joanna, Dependence Path in the Process of Achieving Transitional Justice on the Post-Soviet Area. Comparative Studies on the Transition in Estonia, Georgia, and Poland, „Athenaeum. Polish Political Science Studies” 2014, No. 44, s. 164-176

11. Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Współczesny wymiar polityki historycznej, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 2(95), s. 303-307

12. Piechowiak-Lamparska Joanna, The Role and Significance of Myths in Georgian Politics. The Zviadists, the Mkhedrioni et al. [in:] Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Politics, Joanna Marszałek-Kawa [ed.], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013

13. Wawrzyński Patryk, Changing Images: Construction, Forgetting and Adapting the Past in the (Transitional) Politics of Memory, [in:] Semiótcas da Comunicação Intercultural. Da Teoria às práticas, C. Sarmento, C. Moreira [eds.], Porto 2015, s. 181-209

14. Wawrzyński Patryk, Polityka historyczna w dobie Internetu: Instytut Pamięci Narodowej a nowe media, „Nowe Media”2014, nr 5, s. 13-33; on-line

15. Wawrzyński Patryk, Ratke-Majewska Anna, Marszałek-Kawa Joanna, The Transformation of National Identity and the Remembrance during Post-Authoritarian Transitions: case studies of Spain and South Africa, „Journal of Identity and Migration Studies”, Vol. 9, No. 1, 2015, s. 19-32; on-line